โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2/2558

รายละเอียด :

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้เปิดสอนโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักศึกษาภาคปกติ รายละเอียดไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201601241396.pdf

link : https://drive.google.com/file/d/0By6wwDresyXdOFc4TWxYTUZhaTQ/view?usp=sharing