โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกำหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด :

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์กำหนดปฏิทินการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201707111438.pdf

link : http://cs.skru.ac.th/news/news/comsci/201707111438.pdf