โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกำหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2/2561

รายละเอียด :

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์กำหนดปฏิทินการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ประจำปีการศึกษา 2/2561

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201811271458.pdf

link : https://drive.google.com/file/d/1awm6bGAn4X0M4aUweKiNmddNv22WRwoe/view?usp=sharing