โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองพัฒนานักศึกษารับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานระหว่างเรียน

รายละเอียด :

กองพัฒนานักศึกษารับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานระหว่างเรียน โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครส่งไปยังหน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา(ห้องอุ่นใจ) ภายในวันอังคารที15 ธันวาคม 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร :

link : https://drive.google.com/open?id=0B5DLoNnTE4MHTkg4b1FKM1BEaVE