โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทางคอมพิวเตอร์และโครงร่างงานวิจัย นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)

รายละเอียด :

ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เปิดสอบวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรีรายละเอียดไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201609051416.PDF

link :