โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประกาศสถานที่เปิดรับนักศึกษาปฏิบัติการสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (บางส่วน) ทั้ง CS และ IT

รายละเอียด :

นึกศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเลือกดูสถานที่เปิดรับสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ตามลิงค์ด้านล้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร :

link : http://coop.tni.ac.th/new/upload/files/IT-2560(1).pdf