โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสงขลา มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานราชการ

รายละเอียด :

ด้วยโรงพยาบาลสงขลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา รวม 2 ตำแหน่ง โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-11 สิงหาคม 2560 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารผู็ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา รายละเอียดเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201708071440.pdf

link :