โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกำหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561

รายละเอียด :

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์กำหนดปฏิทินการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ประจำปีการศึกษา 1/2561

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201806141453.pdf

link : https://drive.google.com/file/d/12d0PWG1FojrsYWgv7VKkjqjsrjFFWmoA/view?usp=sharing