โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกำหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1/2562

รายละเอียด :

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ กำหนดปฏิทินกำหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 1/2562

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201907151465.pdf

link : https://drive.google.com/file/d/1-CjXSolEQk7VGOjwrHELRJer9_ZWpHiW/view?usp=sharing