โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฎิทินกำหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562

รายละเอียด :

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ กำหนดปฏิทินกำหนดการสอบโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2/2562

ดาวน์โหลดเอกสาร : 201912231466.pdf

link : https://drive.google.com/file/d/18FQbuZK8BYDayzfLBtCEDjvVU_ljekea/view?usp=sharing