แฟ้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
กิจกรรม SKRU OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอ...(อ่านเพิ่มด้านใน)
 
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโ...(อ่านเพิ่มด้านใน)
 
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโ...(อ่านเพิ่มด้านใน)
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพรเทพรั...(อ่านเพิ่มด้านใน)
 
ด้วยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขล...(อ่านเพิ่มด้านใน)
 
ด้วยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขล...(อ่านเพิ่มด้านใน)
 
ด้วยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขล...(อ่านเพิ่มด้านใน)
 
ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหวิทยาลัยราชภัฏส...(อ่านเพิ่มด้านใน)
 
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจั...(อ่านเพิ่มด้านใน)
 
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโคร...(อ่านเพิ่มด้านใน)