แฟ้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด...(อ่านเพิ่มด้านใน)
 
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปกิบัติการเทคนิคการเรียนตามศักยภาพสำหรั...(อ่านเพิ่มด้านใน)
 
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการไลฟ์สไตล์ในยุ...(อ่านเพิ่มด้านใน)
 
สัมมนาหลังโครงการวัยรุ่นยุคใหม่รู้เท่าทันอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์ และโครงก...(อ่านเพิ่มด้านใน)
 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครง...(อ่านเพิ่มด้านใน)
 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ส...(อ่านเพิ่มด้านใน)
 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ห้องA จ...(อ่านเพิ่มด้านใน)
 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องA จัดโครงการวั...(อ่านเพิ่มด้านใน)
 
ด้วยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย...(อ่านเพิ่มด้านใน)
 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมไหว้ปรระจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม...(อ่านเพิ่มด้านใน)